Ulrika Beck-Friis

Undervisning

Jag har under flera år undervisat inom journalistik. 2021 framför allt digitalt, bland annat en tredagarskurs i  Skrivinspiration och nyhetstips för Sörmlands Media.

2008-20013 undervisade jag på Poppius Journalistskola, där jag även var studierektor under en termin. Min utgångspunkt var kursen i  reportageskrivning, inriktad på den berättande journalistiken, och personporträtt. Dessutom höll jag kurser i nyhetsarbete, intervjuteknik och kreativt skrivande.

Bland mina uppdragsgivare inom utbildning finns bland andra Fojo, TV4, Tollare Folkhögskola i Nacka, tidningen VLT i Västerås, tidningen Kulturvärden samt Yle i Helsingfors,

Ansvarig utgivare © 2024 Ulrika Beck-Friis