Ulrika Beck-Friis

Moderator

Konferenser – digitala eller fysiska – är en fantastisk mötesplats. Kunskap, kompetens och forskning presenteras lättillgängligt. Åsikter bryts mot varandra. Samtidigt kan deltagarna träffa nya kontakter och utbyta erfarenheter med varandra. Att då som moderator få vara den som ställer frågor och knyter ihop programmet, ja, det är helt enkelt en roll jag stormtrivs i. De senaste åren har jag varit programansvarig, moderator och drivit omställningen till digitala konferenser.

 

Digital omställning, konferens 4 december 2020
ÄO-dagarna, konferens 15 oktober 2020
Biståndshandläggaren i fokus, konferens 24 april 2020
Demenssjukdom & kognitiv svikt hos äldre, konferens 6 februari 2020

Ansvarig utgivare © 2021 Ulrika Beck-Friis