Kontakt

Vill du diskutera ett uppdrag, bolla en idé eller bara kolla läget?

Ring mig  på 0705-13 52 55
eller mejla ulrika@beck-friis.net

Ansvarig utgivare © 2022 Ulrika Beck-Friis