Böcker av mig

Bostadsglädje

Mäklarsamfundet, 2014

På uppdrag av Mäklarsamfundet letade jag våren 2014 rätt på människor över hela landet som berättade om hur bostaden speglar var i livet de är och hur de vill leva och bo. Resultatet blev en liten bok om bostadsglädje, som också tecknar en bild av Sverige.

Arbetslusten tillbaka – röster om att växla karriär

Fritzes, 2012

På uppdrag av Framtidskommissionen intervjuade jag ett trettiotal personer som helt bytt spår i yrkeslivet. Genom deras öppenhjärtighet tecknas en bild av vad som är viktigt för att känna arbetslust och vad som är viktigt för att genomföra en förändring. Jag presenterade rapporten på ett SNS-seminarium i oktober 2012, som direktsändes i SVT.

Stråhattar och batterier – en bok om kvinnors entreprenörskap då och nu

Centrum för Näringslivshistoria, 2010

Boken skildrar några av de starka kvinnor – både historiskt och i nutid – som format svenskt näringsliv. Jag var redaktör för boken och skrev tre av porträtten i boken.

Kooperation i framkant?

Studentlitteratur, 2009

Boken sammanfattar historiken och utvecklingen för kooperation som företagsform. Den ger också den första samlade bilden av svensk konsumentkooperation, lantbrukskooperation och nykooperation.

Ansvarig utgivare © 2024 Ulrika Beck-Friis