Ulrika Beck-Friis

Förläggare

Under drygt fem år var jag ansvarig förläggare för böcker inom socialt arbete och äldreomsorg på Gothia Fortbildning. I den rollen letade jag efter nya ämnen och författare, var den första läsaren av manus och samordnade arbetet mellan redaktör, formgivare, korrekturläsare och marknadsförare. En kreativ process som kräver nyfikenhet, engagemang, gedigen språkkänsla och lyhördhet.

 

 

Utgivning

Skog: Detta är demens, 24 september 2019
Sandström: Missbruk, trauma och samsjuklighet, 28 januari 2019
Carlander & Wedeen: Rättshaveristiskt beteende, 7 augusti 2018
Isdal: Medkänslans pris, 3 november 2017

Sagt om mig

Boken "Detta är demens", den första som presenterar de fem vanligaste demensdiagnoserna, var Ulrikas idé. Tack vare Ulrikas enorma erfarenhet, känsla för struktur och språkliga kunnande blev skrivandet mycket roligt, givande och lärorikt. En bok som uppskattats av allmänheten.

Margareta Skog
Leg. sjuksköterska & med.dr i omvårdnad

Ulrika var exakt den förläggare jag behövde när jag skrev "Medkänslans pris". Hon skapade snabbt en mycket bra relation till mig som författare och hade förmågan att balansera tålamod (med mig som författare) med utmaningar och krav. Hon stöttade när det behövdes och pressade när det var nödvändigt. Klokt, känsligt och målfokuserat.

Per Isdal
Leg psykolog och författare

Ansvarig utgivare © 2021 Ulrika Beck-Friis