MIN BAKGRUND

I dag arbetar jag som förläggare och chefredaktör på Gothia Fortbildning. Ett förlag som tillsammans med förlagen Gleerups och Verbum ingår i koncernen Berling Media.

Mina rötter finns inom dagspressen. Jag började på Laholms Tidning men stannade allra längst på Svenska Dagbladet. Där arbetade jag under 19 år som reporter, biträdande inrikeschef, redaktionssekreterare och redigerare. Flest år blev det som reporter på näringslivsredaktionen där jag bland annat bevakade handel och konsumtion, livsmedelsproduktion samt medier och näringslivet i stort.

Från Svenskan rekryterades jag 2006 till LRF Media som nyhets- och ekonomireporter för veckotidningen Land Lantbruk.

2008 kände jag att det var dags att bredda mig och jag började frilansa i eget bolag. I den rollen har jag arbetat med radio, tidningar, undervisning, skrivit några böcker och gjort en del moderatorsuppdrag.

2015 var det dags för något helt nytt och jag började på Gothia Fortbildning.

Läs mer om förlaget på www.gothiafortbildning.se